Endringsoversikt

Tønsberg

Lokale forhold på Tønsberg stasjon

  • Utkoblingsfeltet til planovergangen er flyttet fra sporveksel 4 mot spor 2.
  • Sporveksel 4 er tatt ut av bruk, og sikret for kjøring til venstre. Drivstrømsikringer er tatt ut.
  • Lokalomlegging av sporveksel 4 er ikke mulig.
  • Det er ikke lenger mulig å sikre tog- og skifteveier mellom spor 3/4 og B-enden av stasjonen. Tog til/fra Sem må kjøre spor 1 eller 2.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.