Endringsoversikt

Hønefoss

Funksjonelle nummer for skifting på Hønefoss

På Hønefoss stasjon benyttes følgende nummerserie: 39489 - 39494
Reservenummer som administreres av trafikkområdene er: 39495 - 39499

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.