Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
trafikkomrader:ost:txp_stasjoner:os_txp_ost [2019/09/24 11:16]
marianne.blikken@banenor.no Lagt inn lenke til standarder for Drammen stasjon
trafikkomrader:ost:txp_stasjoner:os_txp_ost [2020/06/09 07:35] (nåværende versjon)
marianne.blikken@banenor.no
Linje 1: Linje 1:
-======Drammen======+<html> 
 +<button onclick="myFunction4()" style="height: 120px; width: 50%; background: #E6E6E6; color:#1e285a;border-radius:  2px;border:1px solid#1E285A;">Oppslagstavle</button> 
 + 
 +<div id="myDIV4" style="display: none;"> 
 +- Her kan det  legges tekst fra mail eller annen informasjon. Eks. Betjening av NFK sløyfe mellom Asker- Skoppum er ute fra 1.juni - 30.desember.  
 +<br> 
 +<br> 
 +<br> 
 +Informasjon som ønskes lagt inn her sendes til e-post: 
 +<br> 
 +</a> 
 +</div> 
 +<script> 
 +function myFunction4() { 
 +  var x document.getElementById("myDIV4"); 
 +  if (x.style.display === "none") { 
 +    x.style.display = "block"; 
 +  } else { 
 +    x.style.display = "none"; 
 +  } 
 +
 +</script> 
 +</html> 
 + 
 +=====Txp stasjoner===== 
 + 
 +<html> 
 +<button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkomrader:ost:os_txp_Øst:Drammen'"  
 +style="margin: 2px; height: 130px; width:15em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;"> 
 +   <span style="font-size:16px;">Drammen</span><br><br> 
 +   <span style="font-size:13px; color:#1E285A;text-transform: none">  </span>  
 +</button> 
 + 
 +<button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkomrader:ost:os_txp_Øst:Hønefoss'"  
 +style="margin: 2px; height: 130px; width:15em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;"> 
 +   <span style="font-size:16px;">Hønefoss</span><br><br> 
 +   <span style="font-size:13px; color:#1E285A;text-transform: none">  </span>  
 +</button> 
 + 
 +<button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkomrader:ost:os_txp_Øst:Tønsberg'"  
 +style="margin: 2px; height: 130px; width:15em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;"> 
 +   <span style="font-size:16px;">Tønsberg</span><br><br> 
 +   <span style="font-size:13px; color:#1E285A;text-transform: none">  </span>  
 +</button> 
 + 
 +<button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkomrader:os_txp_Øst:Sandefjord'"  
 +style="margin: 2px; height: 130px; width:15em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;"> 
 +   <span style="font-size:16px;">Sandefjord</span><br><br> 
 +   <span style="font-size:13px; color:#1E285A;text-transform: none">  </span>  
 +</button> 
 + 
 +<button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkomrader:ost:os_txp_Øst:Larvik'"  
 +style="margin: 2px; height: 130px; width:15em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;"> 
 +   <span style="font-size:16px;">Larvik</span><br><br> 
 +   <span style="font-size:13px; color:#1E285A;text-transform: none">  </span>  
 +</button> 
 + 
 +<button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkomrader:ost:tss_oslo:Skien'"  
 +style="margin: 2px; height: 130px; width:15em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;"> 
 +   <span style="font-size:16px;">Skien</span><br><br> 
 +   <span style="font-size:13px; color:#1E285A;text-transform: none">  </span>  
 +</button> 
 + 
 +<button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkomrader:ost:tss_oslo:Nordagutu'"  
 +style="margin: 2px; height: 130px; width:15em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;"> 
 +   <span style="font-size:16px;">Nordagutu</span><br><br> 
 +   <span style="font-size:13px; color:#1E285A;text-transform: none">  </span>  
 +</button> 
 +</html> 
 +\\ \\ 
 +{{:trafikkomrader:ost:txp_stasjoner:larvik.png?nolink&800|Foto: Knut Vidar Draget}} 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
  
  
-{{ :trafikkomrader:ost:txp_stasjoner:standard_for_hoyttalerbruk.pdf |Standard for høyttalerbruk}}\\ 
-{{ :trafikkomrader:ost:txp_stasjoner:standard_for_arbeidsfordeling.pdf |Standard for arbeidsfordeling}}\\ 
-{{ :trafikkomrader:ost:txp_stasjoner:standard_tios_registrering.pdf |Standard for Tios registrering}}\\ 
-{{ :trafikkomrader:ost:txp_stasjoner:standard_for_skifting_av_persontog.pdf |Standard for skifting av persontog}}\\ 
-{{ :trafikkomrader:ost:txp_stasjoner:standard_for_skifting_av_godstog.pdf |Standard for skifting av godstog}}\\