Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

trafikkomrader:ost:tss_oslo:ob_lokal_og_ob_vestre [2020/06/15 09:32]
marianne.blikken@banenor.no Anbefalt praksis - muntlig kommunikasjon mellom togleder og hovedsikkerhetsvakt på Ås
trafikkomrader:ost:tss_oslo:ob_lokal_og_ob_vestre [2020/08/07 11:54] (nåværende versjon)
marianne.blikken@banenor.no Lagt inn Råde og Fredrikstad under TSS Oslo anbefalt praksis Østfoldbanen
Linje 1: Linje 1:
-=====Ås=====+=====Ås stasjon=====
  
 **Generell informasjon**  **Generell informasjon** 
  
 I forbindelse med muntlig kommunikasjon mellom togleder og hovedsikkerhetsvakt, vær oppmerksom på at Ås og Moss kan høres likt ut.  I forbindelse med muntlig kommunikasjon mellom togleder og hovedsikkerhetsvakt, vær oppmerksom på at Ås og Moss kan høres likt ut. 
 +
 +=====Råde stasjon=====
 +
 +På grunn av stasjonens utforming skal tog med passasjerutveksling som framføres med motorvognsett type BM70 normalt ikke kjøres i spor 2.    
 +
 +=====Fredrikstad stasjon=====
 +
 +På grunn av stasjonens utforming skal tog med passasjerutveksling som framføres med motorvognsett type BM70 normalt ikke kjøres i spor 2.   
 +