Ås

Generell informasjon

I forbindelse med muntlig kommunikasjon mellom togleder og hovedsikkerhetsvakt, vær oppmerksom på at Ås og Moss kan høres likt ut.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.