Rutine for Nationaltheatret ved utløst brannanlegg

Bakgrunn

I forbindelse med en hendelse ved utløst Brannalarm på Nationaltheatret har det kommet frem at det er manglende rutiner ved håndtering av Brannalarm på Nationaltheatret.

I samråd med Sikkerhet og kvalitet i Trafikk Øst, Brannvernleder for Nationaltheatret i Bane NOR Eiendom og representant fra RAM og sikkerhet, ble det besluttet at det skal etableres en lignende rutine ved Brannalarm på Nationaltheatret som for Oslo S.

Inntil videre gjelder følgende rutine når Brannalarm er meldt fra Nationaltheatret:

Nokas ringer togleder Skøyen eller togleder Oslo S og melder om en forvarsling på Brannalarm.

  • Varsler umiddelbart vaktleder
  • Når togleder mottar forvarslingen skal togleder ta ut TLS til ny informasjon fra Nokas foreligger.(Manuell kjøring inn i Oslo tunellen)
  • «Etter forvarslingen har Nokas 7 minutter på seg til å finne ut hva som er årsaken til utløst alarm».
  • Etter de 7 minuttene går Nationaltheatret i full alarm. Det betyr at stasjonen skal evakueres og Redningsetatene er på vei.
  • Da skal togleder tømme tunellen og ikke slippe av og på passasjerer på Nationaltheatret etter avtale med vekter på Nationaltheatret.
  • Husk informasjon til El.kraft KTI og før hendelsen og aktivitet inn i HL
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.