Sande holdeplass

Anbefalt praksis

Ved sporendring på Sande holdeplass, fanger ikke KARI opp dette før toget belegger sporfeltet der holdeplassen er, så automatisk opprop om «passerende tog» kommer seint. Alle sporendringer (persontog, godstog, tomtog og arbeidstog) på Sande holdeplass må meldes til toginfo.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.