Navn Km Veitype Veinavn Sikringstype Bruksområde Kommune
Holtan 101,720 Kommunal Østenløkka Ba- med helbom Boligområde Kongsberg
Spiten 102,188 Kommunal Spitengrenda Ba-med helbom Boligområde Kongsberg
Ukjent navn 103,430 Privat Gu - ubevoktet grind Kongsberg
Gåsevolden 104,807 Privat Gu - ubevoktet grind Kongsberg
Pikerfoss 105,137 Fylkesveg Bævergrende 88 Ba - med halvbom Annet Kongsberg
Gleda 109,121 Privat Gu - ubevoktet grind Flesberg
Ukjent navn 116,203 Privat Gu - ubevoktet grind Flesberg
Kjennås 116,631 Privat Gu - ubevoktet grind Flesberg
Flesberg S 129,272 Fylkesveg Haugbruveien 98 Ba - med halvbom Tettbygd strøk Flesberg
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.