Kongsberg

Sporlengder togspor

  • Spor 1 : 297 meter
  • Spor 2: 392 meter
  • spor 3: 388 meter


Driftsbanegården

  • Spor 8: 115 meter
  • Spor 8: 155 meter (da er spor 9 sperret)
  • Spor 9: 130 meter
  • Spor 10: 135 meter
  • Spor 11: 160 meter
  • Spor 11: 190 meter (da er spor 10 sperret)
  • Spor 15: 120 meter
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.