KL brytere driftsbanegården

Det er egne jordingsbrytere for sporene 8, 9, 10 og 11.
KL bryterne er nummeret og merket med hvilket spor de tilhører.
Jordingsbryterne på spor 8, 9. 10 og 11 er utstyrt med lås. Låsene er type 31 nøkkel (liten nøkkel). Det ligger 2 reservenøkler i sveiveskapet på Kongsberg.

KL-brytere er merket slik:

  • bryter nr 16-300-S i mast 3324A (for vekselgruppe mot spor 8-11)
  • bryter nr 16-302-J i mast 3343 ( for spor 8)
  • bryter nr 16-303-J i mast 3343 (for spor 9)
  • bryter nr 16-304-J i mast 3343A (for spor 10)
  • bryter nr 16-305-J i mast 3342 (for spor 11)


NB. Dersom dere legger ut strømmen for hele driftsbanegården, er ikke denne bryteren jordbryter. Sjekk med elkraftoperatør.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.