Hensettingsplan Kongsberg R19 fra 09.12.18 - 14.12.19

Mandag - torsdag kveld

 • 507/1 - 522/2 spor 10 (skjøtes Sp 3)
 • 521/1 - 506/2 spor 10 (skjøtes Sp 10)
 • 533 - 1609 spor 8
 • 535 - 506/1 spor 15
 • 537 - 508/2 spor 11(skjøtes sp 11)
 • 539 - 504 spor 9

Fredag kveld

 • 507/1 - 522/2 spor 10 (skjøtes sp 3)
 • 521/1 - 506 spor 10
 • 536 - 1609 spor 8 (står til mandag)
 • 535 - 508 spor 11
 • 537 - 510 spor 15
 • 539 - 504 spor 9

Lørdag kveld

 • 533 - 510 spor 10
 • 535 - 508 spor 11
 • 537 - 506 spor 15
 • 539 - 504 spor 9

Søndag kveld

 • 533 - 508/2 spor 10 (skjøtes sp 10)
 • 535 - 506/2 spor 11 (skjøtes sp 11)
 • 537 - 506/1 spor 15
 • 539 - 504 spor 9
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.