Krøderbanen

Museet Krøderbanen er en del av stiftelsen Buskerudmuseet.

Adresse: Buskerudmuseet avd. 3 Krøderbanen, Krøderen stasjon, 3535 KRØDEREN

Togene kjøres av Norsk jernbaneklubb.

E-post: kroderbanen@njk.no

Krøderbanen har egen «togleder».

Alle henvendelser kan skje på telefon: 32147603

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.