Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Neste revisjon
Forrige revisjon
trafikkomrader:ost:tss_drammen:drammenbanen [2019/10/31 09:18]
marianne.blikken@banenor.no Telefonkjøring ved Eriksrud - ordlyd
trafikkomrader:ost:tss_drammen:drammenbanen [2019/10/31 11:53] (nåværende versjon)
marianne.blikken@banenor.no
Linje 1: Linje 1:
-====== ​Eriksrud ​======+====== ​Spesielle forhold på strekningen ​====== 
 + 
 +===== Eriksrud ​=====
  
 Ved telefonkjøring på Eriksrud stasjon bør følgende følgende ordlyd brukes: Ved telefonkjøring på Eriksrud stasjon bør følgende følgende ordlyd brukes:
  
-«Klart for tog ….. til høyre/​venstre ​hovedspor»+«Klart for tog … (nr.) forbi … (hva slags hovedsignal,​ signalets bokstav og/eller nummer) med stedskode … (bokstavforkortelse)… til høyre/​venstre ​hovedspor ​ (navn) togleder» 
 + 
 +Dette bør gjøres på grunn av misforståelser hos førere ved telefonkjøring da Eriksrud er en kryssingsstasjon med overkjøringsmuligheter. 
 + 
 +\\ \\ 
 + 
 +=====Brakerøya===== 
 + 
 +Ved opprettelse av anleggsområde hvor Brakerøya er inkludert er det viktig å huske på følgende:​ 
 + 
 +**Sporveksel 4** må legges i minus før arbeidsområde** AO 05, AO 06 og AO 07** frigis. S-lås 1 skal være inkludert når det opprettes anleggsområde på Brakerøya.  
 + 
 +Ved kjøring til Holmen s.sp. når det er anleggsområde på Brakerøya må følgende punkter være tilstede: 
 + 
 +For å kjøre til Holmen på signal er det viktigst å få lagt Sp.I/​Spv.100 for kjøring til Holmen, her er det følgende avhengigheter:​ 
 + 
 +• Sporavsnitt B(B1 og B2) på Brakerøya fritt. 
 +• Sporavsnitt 478 fritt 
 +• Ikke stilt togvei fra N og P på BRA retning DRM 
 +• Linjeblokka på BRA retning DRM må være i nøytralstilling 
 +• Sporavsnitt X må være fritt 
 +• Sveivkontroll i orden ved spv.100 
 +• Arb.omr. DRM-BRA må være i normalstilling 
 +• Sporavsnitt UA DRM må være fritt 
 +• Ikke være stilt togvei fra utkjør M.  
 +• Linjeblokka fra DRM retning BRA må være i nøytralstilling.  
 + 
 +Hvis alt over er oppfylt vil man kunnes stille signal til Holmen forutsatt at det ikke er noen feil med linjeblokka. 
 + 
 + 
  
-Dette bør gjøres på grunn av misforståelser hos førere ved telefonkjøring da Eriksrud er en kryssingsstasjon.