Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Eriksrud

Ved telefonkjøring på Eriksrud stasjon bør følgende følgende ordlyd brukes:

«Klart for tog ….. til høyre/venstre hovedspor»

Dette bør gjøres på grunn av misforståelser hos førere ved telefonkjøring da Eriksrud er en kryssingsstasjon.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.