Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
trafikkomrader:ost:tss_drammen:drammenbanen [2019/10/31 09:38]
marianne.blikken@banenor.no Veiledning når det opprettes anleggsområde på Brakerøya
trafikkomrader:ost:tss_drammen:drammenbanen [2020/06/22 06:30]
marianne.blikken@banenor.no [Eriksrud] Endret tekst ved telefonkjøring
Linje 3: Linje 3:
 ===== Eriksrud ===== ===== Eriksrud =====
  
-Ved telefonkjøring på Eriksrud stasjon bør følgende følgende ordlyd brukes:+**Anbefalt praksis**
  
-«Klart for tog ….. til høyre/venstre hovedspor»+På grunn av misforståelser hos førere ved telefonkjøring på Eriksrud, er det viktig å angi til hvilket hovedspor tillatelsen gjelder.
  
-Dette bør gjøres på grunn av misforståelser hos førere ved telefonkjøring da Eriksrud er en kryssingsstasjon med overkjøringsmuligheter.+Eksempel: \\
  
 +//"Klart for tog … (nr.) forbi … (hva slags hovedsignal, signalets bokstav og/eller nummer) med stedskode … (bokstavforkortelse) til hovedspor Oslo-Drammen. … (navn) togleder."//
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +=====Lier holdeplass===== 
 +
 +**Anbefalt praksis** \\
 +
 +Ved sporendring på Lier holdeplass, fanger ikke KARI opp dette før toget belegger sporfeltet der holdeplassen er, så automatisk opprop om «passerende tog» kommer seint. Alle sporendringer (persontog, godstog, tomtog og arbeidstog) på Lier holdeplass må meldes til toginfo.
 +
 +\\ \\
  
 =====Brakerøya===== =====Brakerøya=====