Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Neste revisjon
Forrige revisjon
Siste revisjon Begge sider neste revisjon
trafikkomrader:ost:tss_drammen:drammenbanen [2019/10/31 09:18]
marianne.blikken@banenor.no Telefonkjøring ved Eriksrud - ordlyd
trafikkomrader:ost:tss_drammen:drammenbanen [2020/06/16 09:17]
marianne.blikken@banenor.no Anbefalt praksis - sporendring på Lier holdeplass fanges ikke opp av KARI
Linje 1: Linje 1:
-====== Eriksrud ======+====== Spesielle forhold på strekningen ====== 
 + 
 +===== Eriksrud =====
  
 Ved telefonkjøring på Eriksrud stasjon bør følgende følgende ordlyd brukes: Ved telefonkjøring på Eriksrud stasjon bør følgende følgende ordlyd brukes:
  
-«Klart for tog ….. til høyre/venstre hovedspor»+«Klart for tog … (nr.) forbi … (hva slags hovedsignal, signalets bokstav og/eller nummer) med stedskode … (bokstavforkortelse)… til høyre/venstre hovedspor  (navn) togleder» 
 + 
 +Dette bør gjøres på grunn av misforståelser hos førere ved telefonkjøring da Eriksrud er en kryssingsstasjon med overkjøringsmuligheter. 
 + 
 + 
 +=====Lier holdeplass=====  
 + 
 +**Anbefalt praksis** \\ 
 + 
 +Ved sporendring på Lier holdeplass, fanger ikke KARI opp dette før toget belegger sporfeltet der holdeplassen er, så automatisk opprop om «passerende tog» kommer seint. Alle sporendringer (persontog, godstog, tomtog og arbeidstog) på Lier holdeplass må meldes til toginfo. 
 + 
 +\\ \\ 
 + 
 +=====Brakerøya===== 
 + 
 +Ved opprettelse av anleggsområde hvor Brakerøya er inkludert er det viktig å huske på følgende: 
 + 
 +**Sporveksel 4** må legges i minus før arbeidsområde** AO 05, AO 06 og AO 07** frigis. S-lås 1 skal være inkludert når det opprettes anleggsområde på Brakerøya.  
 + 
 +Ved kjøring til Holmen s.sp. når det er anleggsområde på Brakerøya må følgende punkter være tilstede: 
 + 
 +For å kjøre til Holmen på signal er det viktigst å få lagt Sp.I/Spv.100 for kjøring til Holmen, her er det følgende avhengigheter: 
 + 
 +• Sporavsnitt B(B1 og B2) på Brakerøya fritt. 
 +• Sporavsnitt 478 fritt 
 +• Ikke stilt togvei fra N og P på BRA retning DRM 
 +• Linjeblokka på BRA retning DRM må være i nøytralstilling 
 +• Sporavsnitt X må være fritt 
 +• Sveivkontroll i orden ved spv.100 
 +• Arb.omr. DRM-BRA må være i normalstilling 
 +• Sporavsnitt UA DRM må være fritt 
 +• Ikke være stilt togvei fra utkjør M.  
 +• Linjeblokka fra DRM retning BRA må være i nøytralstilling.  
 + 
 +Hvis alt over er oppfylt vil man kunnes stille signal til Holmen forutsatt at det ikke er noen feil med linjeblokka. 
 + 
 + 
  
-Dette bør gjøres på grunn av misforståelser hos førere ved telefonkjøring da Eriksrud er en kryssingsstasjon.