Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
trafikkomrader:ost:tss_drammen:drammenbanen [2020/06/16 09:17]
marianne.blikken@banenor.no Anbefalt praksis - sporendring på Lier holdeplass fanges ikke opp av KARI
trafikkomrader:ost:tss_drammen:drammenbanen [2020/06/22 06:30] (nåværende versjon)
marianne.blikken@banenor.no [Eriksrud] Endret tekst ved telefonkjøring
Linje 3: Linje 3:
 ===== Eriksrud ===== ===== Eriksrud =====
  
-Ved telefonkjøring på Eriksrud stasjon bør følgende følgende ordlyd brukes:+**Anbefalt praksis** 
 + 
 +På grunn av misforståelser hos førere ved telefonkjøring på Eriksrud, er det viktig å angi til hvilket hovedspor tillatelsen gjelder. 
 + 
 +Eksempel\\ 
 + 
 +//"Klart for tog … (nr.) forbi … (hva slags hovedsignal, signalets bokstav og/eller nummer) med stedskode … (bokstavforkortelse) til hovedspor Oslo-Drammen. … (navn) togleder."// 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
  
-«Klart for tog … (nr.) forbi … (hva slags hovedsignal, signalets bokstav og/eller nummer) med stedskode … (bokstavforkortelse). … til høyre/venstre hovedspor  (navn) togleder» 
  
-Dette bør gjøres på grunn av misforståelser hos førere ved telefonkjøring da Eriksrud er en kryssingsstasjon med overkjøringsmuligheter.