Innholdsfortegnelse

Spesielle forhold på strekningen

Eriksrud

Ved telefonkjøring på Eriksrud stasjon bør følgende følgende ordlyd brukes:

«Klart for tog … (nr.) forbi … (hva slags hovedsignal, signalets bokstav og/eller nummer) med stedskode … (bokstavforkortelse). … til høyre/venstre hovedspor (navn) togleder»

Dette bør gjøres på grunn av misforståelser hos førere ved telefonkjøring da Eriksrud er en kryssingsstasjon med overkjøringsmuligheter.Brakerøya

Ved opprettelse av anleggsområde hvor Brakerøya er inkludert er det viktig å huske på følgende:

Sporveksel 4 må legges i minus før arbeidsområde AO 05, AO 06 og AO 07 frigis. S-lås 1 skal være inkludert når det opprettes anleggsområde på Brakerøya.

Ved kjøring til Holmen s.sp. når det er anleggsområde på Brakerøya må følgende punkter være tilstede:

For å kjøre til Holmen på signal er det viktigst å få lagt Sp.I/Spv.100 for kjøring til Holmen, her er det følgende avhengigheter:

• Sporavsnitt B(B1 og B2) på Brakerøya fritt. • Sporavsnitt 478 fritt • Ikke stilt togvei fra N og P på BRA retning DRM • Linjeblokka på BRA retning DRM må være i nøytralstilling • Sporavsnitt X må være fritt • Sveivkontroll i orden ved spv.100 • Arb.omr. DRM-BRA må være i normalstilling • Sporavsnitt UA DRM må være fritt • Ikke være stilt togvei fra utkjør M. • Linjeblokka fra DRM retning BRA må være i nøytralstilling.

Hvis alt over er oppfylt vil man kunnes stille signal til Holmen forutsatt at det ikke er noen feil med linjeblokka.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.