Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
trafikkomrader:ost:tss_drammen [2019/10/31 12:42]
marianne.blikken@banenor.no Utseende på boksene
trafikkomrader:ost:tss_drammen [2019/12/02 08:36] (nåværende versjon)
marianne.blikken@banenor.no Fjernet side - reserveløsning Drammen.
Linje 37: Linje 37:
 ====Hjelpemidler ved håndtering av uregelmessigheter ==== ====Hjelpemidler ved håndtering av uregelmessigheter ====
  
-<​html>​ 
  
- <​button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=trafikkområder:​ost:​tss_drammen:​reservelosning'" ​ 
-style="​margin:​ 2px; height: 50px; width: 95%; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;​display:​inline-block;">​ 
-   <​span style="​font-size:​16px;">​Reserveløsning ved TSS Drammen</​span><​br><​br>​ 
-  </​button>​ 
- 
-</​html>​ 
  
 {{:​togledersentraler:​tss_ost:​drammen_stasjon.jpg?​nolink&​875|Foto:​ Anne Mette Storvik}} {{:​togledersentraler:​tss_ost:​drammen_stasjon.jpg?​nolink&​875|Foto:​ Anne Mette Storvik}}