Instruks for frakobling av høyspenningsanlegget på Sundland

1. Hensikt og omfang

Instruksen skal forebygge at tog/skift ikke blir kjørt inn på strømløst område når det er foretatt frakobling av høyspenningsanlegget inne på Sundland

2. Målgruppe

  • Gruppeleder strømforsyning
  • Leder for elsikkerhet
  • Hovedsikkerhetsvakt
  • Leder for kobling
  • Driftsoperatør

3. Beskrivelse

Trinn Aktivitet Ansvar
1.Tar kontakt med Os txp / Drammen om arbeidet og frakobling. Bestilling av ruteordre leveres til operativ ruteplanlegger TSS Drammen. Gruppeleder strømforsyning
2.Sender inn el-sikkerhetsplan til leder for kobling.Gruppeleder strømforsyning
3.Dagen før arbeidet konfererer driftoperatør og leder for elsikkerhet om arbeidet. Dette for å planlegge sporbruken.Leder for elsikkerhet
4.Samme dag som frakobling foretas tar leder for elsikkerhet kontakt med driftsoperatør, ca. ½ time før arbeidet starter. All frakopling på Sundland skal skje mellom kl. 12.00-20-00. Ingen frakopling i tiden mellom kl. 09.00 og kl. 12.00, dette p.g.a. arbeidsmengden til driftsoperatør.Leder for elsikkerhet
5.Det utarbeides et skjema hvor det framgår hvor driftsoperatøren kan kjøre tog /skift. Skjema skal ligge på betjeningspulten til driftsoperatøren så lenge arbeidet foregår.Gruppeleder strømforsyning
6.Setter opp rødt flagg midt i sporet for å hindre innkjøring av elektrisk materiell på arbeidsområdet, evt. låser sporveksel i avledende stilling med klave og hengelås.Hovedsikkerhetsvakt
7.Varsler driftsoperatør Sundland før frakopling inn på Sundlands område.Leder for kobling
8.Noterer i vaktloggbok at det foregår arbeid på høyspenningsanlegget inne på høyspenningsanlegget inne på Sundland med henvisning til ruteordre.Driftsoperatør
9.Hvis det er nødvendig med passering av dieselaggregat på arbeidsområdet, kontaktes leder for elsikkerhet i hvert enkelt tilfelle.Driftsoperatør

4. Dokumentasjon

Før arbeidet kan starte må følgende dokumentasjon foreligge:

  • Kunngjøring
  • El-sikkerhetsplan for arbeidet
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.