Instruks for føring av togbok for driftsoperatør Sundland

1. Hensikt og omfang

Hensikten med instruksen er å sikre en enhetlig føring av togbok.

2. Beskrivelse

Føring av togbok og utarbeidelse av togoppgave ved ruteendring og ajourføring underveis i ruteterminen.

Trinn Aktivitet Ansvar
1.Utarbeide opp- og nedkjøringsplan til/fra driftsbanegård i samarbeid med gruppeleder Drammen. Gruppeleder Sundland
2.Utarbeide togoppgave over skift utledet av opp og nedkjøringsplan mellom Drammen og Sundland og ut fra togoppgave Drammen for tog som endrer status til skift fra/til Sundland i relasjon Drammen og Gulskogen. Togoppgaven holdes à jour etter varige endringer i toggangen (rutesirkulære).Gruppeleder Sundland
3.Føre togbok utledet av togoppgave og opp- og nedkjøringsplan mellom Drammen og Sundland.Gruppeleder Sundland
4.Togbok har svart skrift og er utformet i innbundet format og struktur som togmeldingsbok.Gruppeleder Sundland

Kontroll og operativ føring av togbok.

Trinn Aktivitet Ansvar
1. Togbok føres manuelt for hver vakt ut fra grunnlag i togoppgaven. Driftsoperatør
2. Alt håndskrevet føres med blå eller sort kulepenn. Driftsoperatør
3. Alle endringer overstrykes med rettstrek. Driftsoperatør
4. Tog (framført som skift til/fra Drammen og Gulskogen) som bekjentgjøres i FIDO føres på riktig sted i togboka iht. klokkeslett.. Driftsoperatør
5. Tog (framført som skift til/fra Drammen og Gulskogen) som bekjentgjøres i FIDO føres inn i togbok. Driftsoperatør
6. Arbeider som kunngjøres i FIDO føres i merknadsrubrikk med angivelse av klokkeslett og med henvisning til kunngjøringsnummer. Driftsoperatør
7. Oppståtte arbeider føres i merknadsrubrikk med henvisning til arbeidets art, tidspunkt og hovedsikkerhetsvakt med GSM-R telefonnummer. Driftsoperatør
8. Ved fordeling til tog ved utfall av FIDO (framført som skift til/fra Drammen og Gulskogen) skal kunngjøringsnummeret føres i merknadsrubrikk. Driftsoperatør
9. Ankomst- eller avgangstid føres med eksakt klokkeslett. Driftsoperatør
10. Innstillinger av tog som allerede er ført i togbok anmerkes i merknadsrubrikken. Driftsoperatør
11. Påtroppende vakt skriver seg inn med klokkeslett, navn og signatur når vakt overtas i merknadsrubrikken. Driftsoperatør

Eksempel togbok Sundland

Rubrikkene fylles ut manuelt utledet av togoppgave og i henhold til beskrivelse.

4. Arkivering

Togbok oppbevares for tidsperiode som bestemt for togmeldingsbok.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.