Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
trafikkomrader:ost:skifteomrader:lodalen_loenga [2020/07/30 05:31]
marianne.blikken@banenor.no Endringsoversikt på informasjonssiden
trafikkomrader:ost:skifteomrader:lodalen_loenga [2020/08/11 09:20] (nåværende versjon)
marianne.blikken@banenor.no Fjernet instruks for txp og togleder når togleder utfører kommandoer for txp i GS-anlegget på Loenga stasjon
Linje 1: Linje 1:
 ++++ Endringsoversikt| ++++ Endringsoversikt|
 ^Dato ^Beskrivelse ^Endret av: ^ ^Dato ^Beskrivelse ^Endret av: ^
-|  | |  | +|11.08.20  |Fjernet instruks for txp og togleder når togleder utfører kommandoer for txp i GS-anlegget på Loenga stasjon  |M.Blikken  
 ++++ ++++
  
Linje 19: Linje 19:
   * [[trafikkomrader:ost:skifteomrader:lodalen_loenga:instruks_sperre_spor_46|Instruks for sperring av spor 46 Lodalen]]   * [[trafikkomrader:ost:skifteomrader:lodalen_loenga:instruks_sperre_spor_46|Instruks for sperring av spor 46 Lodalen]]
   * [[:trafikkomrader_ost_skifteomrader_lodalen_loenga_disponering_arbeid|Disponering for arbeid mellom Loenga og Lodalen]]   * [[:trafikkomrader_ost_skifteomrader_lodalen_loenga_disponering_arbeid|Disponering for arbeid mellom Loenga og Lodalen]]
-  * [[trafikkomrader:ost:skifteomrader:lodalen_loenga:instruks_for_togekspeditor_og_togleder_utforelse_av_kommandoer_i_gs_anlegget_pa_loenga_stasjon|Instruks for txp og togleder når togleder utfører kommandoer for txp i GS-anlegget på Loenga stasjon]] 
-