Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

trafikkomrader:ost:skifteomrader:alnabru:bruk_av_planovergang_mellom_alnabru_g_og_alnabru_a [2019/04/29 07:33]
oyvind_bottilsrud opprettet
trafikkomrader:ost:skifteomrader:alnabru:bruk_av_planovergang_mellom_alnabru_g_og_alnabru_a [2019/11/18 07:53] (nåværende versjon)
oyvind.bottilsrud@banenor.no Endret henvisning fra kap 8. til kap. 10
Linje 17: Linje 17:
  
 ^Aktivitet: ^Ansvarlig:​| ^Aktivitet: ^Ansvarlig:​|
-|Når planovergangen unntaksvis må benyttes ved for eksempel snørydding,​ planlagte arbeid eller behov for akutt feilretting,​ skal det tilsettes hovedsikkerhetsvakt.\\ Reglene for «Arbeid i spor» i TJN kap. 8 skal benyttes.|Txp|+|Når planovergangen unntaksvis må benyttes ved for eksempel snørydding,​ planlagte arbeid eller behov for akutt feilretting,​ skal det tilsettes hovedsikkerhetsvakt.\\ Reglene for «Arbeid i spor» i TJN kapittel 10 skal benyttes.|Txp|
 |Bruk av planovergangen i forbindelse med nødsituasjoner:​\\ Åpne planovergangen og følg beredskapsplanen.|Txp| |Bruk av planovergangen i forbindelse med nødsituasjoner:​\\ Åpne planovergangen og følg beredskapsplanen.|Txp|