Instruks for bruk av planovergang mellom Alnabru S og Alnabru G

1. Hensikt og omfang

Hensikten med instruksen er å beskrive retningslinjer for bruk av planovergangen.

2. Ansvar og myndighet

Trafikksjefen har det overordnede ansvar for prosedyren.

Områdesjef og togekspeditør har ansvar for at den etterleves.

3. Beskrivelse

  • Planovergangen ligger mellom dvergsignalene R18 og R3.
  • Planovergangen stengt for ordinær ferdsel. Den er fysisk stengt med kjetting og låst med hengelås. Nøkkel oppbevares hos togekspeditør.
Aktivitet: Ansvarlig:
Når planovergangen unntaksvis må benyttes ved for eksempel snørydding, planlagte arbeid eller behov for akutt feilretting, skal det tilsettes hovedsikkerhetsvakt.
Reglene for «Arbeid i spor» i TJN kapittel 10 skal benyttes.
Txp
Bruk av planovergangen i forbindelse med nødsituasjoner:
Åpne planovergangen og følg beredskapsplanen.
Txp

4. Referanser og henvisninger

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.