Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

trafikkomrader:ost:skifteomrader:alnabru:anbefalt_praksis_alnabru [2019/04/29 07:28]
oyvind_bottilsrud opprettet
trafikkomrader:ost:skifteomrader:alnabru:anbefalt_praksis_alnabru [2019/11/13 12:49] (nåværende versjon)
oyvind.bottilsrud@banenor.no Oppdatert lenke
Linje 33: Linje 33:
 |            | Det er lurt/god rutine å gå inn i BIA-skjermbildet i EBILOCK-anlegget for å se om det står noen ventende automater. ​                                                                                                                                                                                                       | |            | Det er lurt/god rutine å gå inn i BIA-skjermbildet i EBILOCK-anlegget for å se om det står noen ventende automater. ​                                                                                                                                                                                                       |
 |            | Sporfeltindikering i sporveksel 131 (snøsporet) virker ikke. Indikeringen mangler, men selve sporfeltet fungerer. ​                                                                                                                                                                                                         | |            | Sporfeltindikering i sporveksel 131 (snøsporet) virker ikke. Indikeringen mangler, men selve sporfeltet fungerer. ​                                                                                                                                                                                                         |
-|            | Veibommen som er rett syd for stillverket er ikke sikret via sikringsanlegget. Bommene skal som hovedregel ligge nede. Bommen har en egen instruks ​STY-601852 ​Instruks for bruk av planovergang mellom Alnabru S og Alnabru G.                                                                                             |+|            | Veibommen som er rett syd for stillverket er ikke sikret via sikringsanlegget. Bommene skal som hovedregel ligge nede. Bommen har en egen instruks ​[[https://​orv.banenor.no/​orv/​doku.php?​id=trafikkomrader:​ost:​skifteomrader:​alnabru:​bruk_av_planovergang_mellom_alnabru_g_og_alnabru_a|Instruks for bruk av planovergang mellom Alnabru S og Alnabru G]]                                                                                              ​|