Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
trafikkomrader:ost:s_sirkulaere [2019/06/21 06:21]
mette.ryghseter@banenor.no ↷ Lenke endret på grunn av flyttingen
trafikkomrader:ost:s_sirkulaere [2019/12/09 13:49] (nåværende versjon)
torgeir.blesvik@banenor.no
Linje 5: Linje 5:
 | [[trafikkomrader:​ost:​s_sirk_ost:​003-2019| 003-2019]] ​ | Solørbanen \\ strekningen Flisa - Braskereidfoss \\ Fjerning av avstandsskilt ​                                                                                                                                                                               | 22.01.2019 ​ |          | Nei                  | | [[trafikkomrader:​ost:​s_sirk_ost:​003-2019| 003-2019]] ​ | Solørbanen \\ strekningen Flisa - Braskereidfoss \\ Fjerning av avstandsskilt ​                                                                                                                                                                               | 22.01.2019 ​ |          | Nei                  |
 | [[trafikkomrader:​ost:​s_sirk_ost:​002-2019| 002-2019]] ​ | Rørosbanen \\ Strekningen Os - Røros \\ flytting av orienteringssignal ​                                                                                                                                                                                      | 23.01.2019 ​ |          | Nei                  | | [[trafikkomrader:​ost:​s_sirk_ost:​002-2019| 002-2019]] ​ | Rørosbanen \\ Strekningen Os - Røros \\ flytting av orienteringssignal ​                                                                                                                                                                                      | 23.01.2019 ​ |          | Nei                  |
-| [[trafikkomrader:​ost:​s_sirk_ost:​001-2019| 001-2019]] ​ | Gardermobanen \\ Romeriksporten \\ Endringer i\\ Strekningsbeskrivelsen for jernbanenettet (SJN) \\ [[http://​orv.banenor.no/​sjn/​doku.php?​id=saerbestemmelser_omrader:​trafikk_ost:​ost:​3.5_gardermobanen#​kjoretoy|Særbestemmelser for Gardermobanen pkt. 3.5.5.]] ​ | 23.01.2019 ​ |          | SJN                  |+| [[trafikkomrader:​ost:​s_sirk_ost:​001-2019| 001-2019]] ​ | Gardermobanen \\ Romeriksporten \\ Endringer i\\ Strekningsbeskrivelsen for jernbanenettet (SJN) \\ [[https://​orv.banenor.no/​sjn/​doku.php?​id=saerbestemmelser_omrader:​trafikk_ost:​ost:​3.5_gardermobanen#​kjoretoy|Særbestemmelser for Gardermobanen pkt. 3.5.5.]] ​ | 23.01.2019 ​ |          | SJN                  |