Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

trafikkomrader:ost:os_txp_ost:tonsberg [2020/07/31 08:12] (nåværende versjon)
marianne.blikken@banenor.no Endringer i infrastrukturen på Tønsberg stasjon
Linje 1: Linje 1:
 +++++ Endringsoversikt|
 +^Dato ^Beskrivelse ^Endret av: ^
 +|24.7.20 |Endringer i infrastrukturen på Tønsberg. Lokalomlegging av sporveksel 4 ikke mulig|blimar | 
 +++++
 +
 +===== Tønsberg =====
 +
 +**Lokale forhold på Tønsberg stasjon**
 +
 +  * Utkoblingsfeltet til planovergangen er flyttet fra sporveksel 4 mot spor 2.
 +  * Sporveksel 4 er tatt ut av bruk, og sikret for kjøring til venstre. Drivstrømsikringer er tatt ut.
 +  * Lokalomlegging av sporveksel 4 er ikke mulig.
 +  * Det er ikke lenger mulig å sikre tog- og skifteveier mellom spor 3/4 og B-enden av stasjonen. Tog til/fra Sem må kjøre spor 1 eller 2.
 +
 +{{:trafikkomrader:ost:os_txp_ost:skjermbilde_tonsberg.png?nolink&700|}}