Brukerveiledning Gat
Gat minimanual Kjøreregler Gat vers. 1Opplæringsplan
Opplæringsplan Drammen rev. 19.02.2020Betjeningsinstruks
Betjeningsinstruks Drammen signalanlegg rev.13.04.2020


Anbefalt praksis og lokale forholdStandarder

Standard for høyttalerbruk
Standard for arbeidsfordeling
Standard for Tios registrering
Stanard for skifting av persontog
Standard for skifting av godstog

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.