Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
trafikkomrader:ost:loenga2020:txp [2020/07/02 18:00]
bard.oyvind.kvaal@banenor.no Sjekk om elektrisk drivkraft inkludert.
trafikkomrader:ost:loenga2020:txp [2020/07/02 18:08] (nåværende versjon)
bard.oyvind.kvaal@banenor.no
Linje 7: Linje 7:
 =====  2.2 Oppgaver for Txp ===== =====  2.2 Oppgaver for Txp =====
  
-__Togekspeditør må forsikre seg om at det ikke benyttes elektrisk drivkraft før skiftetillatelse gis.__ +__ Togekspeditøren skal ikke stille signal og gi skiftetillatelse før det har vært kommunikasjon med føreren av toget som skal framføres over det frakoblede området for å forsikre seg om at toget ikke har strømavtager hevet. __ 
  
 =====  2.2.1 For kjøring til Sjursøya ===== =====  2.2.1 For kjøring til Sjursøya =====