Loenga 2020

Denne midlertidige instruksen erstatter beskrivelse av sikring av togvei i særbestemmelsene for Loenga 27.6 -13.7.2020.

Tilbake til Loenga 2020

2.2 Oppgaver for Txp

Togekspeditøren skal ikke stille signal og gi skiftetillatelse før det har vært kommunikasjon med føreren av toget som skal framføres over det frakoblede området for å forsikre seg om at toget ikke har strømavtager hevet.

2.2.1 For kjøring til Sjursøya

Før framføring:

 1. Da fører gir status om avgang fra Alnabru, meddeler togekspeditør dette til hovedsikkerhetsvakt.
 2. Togekspeditør skal få bekreftelse om endret anleggsområde og utfylt sjekkliste fra hovedsikkerhetsvakt.
 3. Togekspeditør lokalavlåser sporveksel 206 til venstre etter avtale med togleder.

Framføring

 1. (Togleder stiller togvei fra signal 218 - 222)
 2. Da fører anmoder om skifting ved hovedsignal 222, sikrer togekspeditør skiftevei til dvergsignal 971 via spor 8 og gir tillatelse til skifting. NB! Togekspeditør må forsikre seg om at det ikke benyttes elektrisk drivkraft.
 3. Da fører anmoder om skifting ved dvergsignal 971 , sikrer togekspeditør skiftevei til Sjursøya og gir tillatelse til skifting.

Etter framføring

Da fører gir tilbakemelding om avsluttet skifting på Sjursøya, informerer togkespeditør HSV om mulighet for endring av anleggsområde

2.2.2 For kjøring fra Sjursøya

Før framføring:

 1. Da fører meddeler ønske om skifting, meddeler togekspeditør dette til hovedsikkerhetsvakt.
 2. Togekspeditør skal få bekreftelse om endret anleggsområde og utfylt sjekkliste fra hovedsikkerhetsvakt.
 3. Togekspeditør lokalavlåser sporveksel 206 til venstre etter avtale med togleder.

Framføring:

 1. Da fører anmoder om skifting, sikrer togekspeditør skiftevei til indre hovedsignal 263 og gir tillatelse til skifting. NB! Togekspeditør må forsikre seg om at det ikke benyttes elektrisk drivkraft.
 2. Togekspeditør gir kjøretillatelse.
 3. (Togleder stiller togvei fra signal 263)

Etter framføring:

Da fører gir tilbakemelding om at toget har passert indre hovedsignal 218, informerer togkespeditør HSV om mulighet for endring av anleggsområdeInformasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.