Loenga 2020

Denne midlertidige instruksen erstatter beskrivelse av sikring av togvei i særbestemmelsene for Loenga for sommerbrudd 27.6 -13.7.2020.

Tilbake til Loenga 2020

2.1 Oppgaver for lokfører

2.1.1 For kjøring til Sjursøya

Før framføring

Fører gir status til Txp Loenga før avgang mot Oslo S/Loenga.

Framføring

  1. Fører anmoder togekspeditør om ved signal indre hovedsignal 222.
  2. Fører skifter første lok inn på sporet ved siden av «fyllesporet»
  3. Fører skifter vogner inn til «fyllestasjonen»
  4. Fører skifter siste lok inn på sporet ved siden av «fyllesporet»

Etter framføring

Fører informerer togekspeditøren om avsluttet skifting på Sjursøya

2.1.2 For kjøring fra Sjursøya

Før framføring ut fra Sjursøya

  1. Fører melder ifra til Txp Loenga om oppstart av skifting internt på Sjursøya.
  2. Fører skifter første lok over til vognene
  3. Fører trekker vognene så langt ut at det blir middel
  4. Fører kobler siste lok på vognene

Framføring

Fører anmoder togekspeditør om tillatelse til skifting og får skiftevei til indre hovedsignal 263.
Fører får kjøretillatelse fra togekspeditør.

Etter framføring

Fører informerer Txp når hele toget har passert signal 218

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.