Instruks for elkraftoperatør når elkraftsentral tilhørende trafikkstyringssentral i Oslo eller Drammen gjøres ubetjent

1. Hensikt og omfang

Denne instruksen skal sikre at sikkerheten er ivaretatt når elkraftsentralen gjøres ubetjent.

2. Ansvar og myndighet

Togdriftsledere ved trafikkstyringssentralene i Oslo og Drammen er ansvarlige for oppdatering og implementering av denne instruksen.

Videre skal togdriftslederne sørge for at nødvendige endringer blir ajourført.

3. Beskrivelse

I tilfelle Elkraftsentral tilhørende trafikkstyringssentralen i Oslo eller Drammen gjøres ubetjent, kan den andre elkraftsentralen overta ansvaret. I slike tilfeller skal følgende aktiviteter gjennomføres:

Trinn Aktivitet Ansvar
1.Ringe overtagende elkraftsentral og informere om situasjonen og pågående aktiviteter.Elkraftoperatør i elkraftsentral som gjøres ubetjent
2.Overtagende elkraftsentral må innhente bemyndigelse i Spektrum.Elkraftoperatør i overtagende elkraftsentral
3.Togradio på elkraftsentralen viderekobles til avtalt togradio.

Når Oslo overtar skal elkraft Drammen viderekobles til: 879 00 449

Når Drammen overtar skal elkraft Oslo viderekobles til: 879 00 459
Elkraftoperatør i elkraftsentral som gjøres ubetjent
4.Ved behov for frakobling i området man selv ikke er opplært, skal kun effektbrytere + SF (kabelbrytere) benyttes.

Unntak: Ved behov for frakobling på Oslo Lufthavn Tankanlegg (OLT) på Gardermoen stasjon, betjenes bryter Z1579 og LFS utpekes.
Elkraftoperatør
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.