Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

trafikkomrader:ost:instruks_for_arbeidsdeling_nar_ski_stasjon_bemannes_med_assisterende_togekspeditor [2019/06/03 13:42]
oyvind_bottilsrud opprettet
trafikkomrader:ost:instruks_for_arbeidsdeling_nar_ski_stasjon_bemannes_med_assisterende_togekspeditor [2019/06/21 06:00] (nåværende versjon)
mette.ryghseter@banenor.no ↷ Siden ble flyttet fra togledersentraler:tss_ost:instruks_for_arbeidsdeling_nar_ski_stasjon_bemannes_med_assisterende_togekspeditor til trafikkomrader:ost:instruks_for_arbeidsdeling_nar_ski_stasjon_bemannes_med_assisterende_togekspeditor