Tar du toget ofte? I så fall kan du hjelpe oss! Vi ønsker nemlig å bli bedre på informasjonen vi gir til de reisende når det er avvik.

Det er her du som reiser med toget ofte kommer inn. Vi ønsker å ha med deg på laget. Fra april 2019 til april 2020 ønsker vi å få innspill fra deg på hvordan informasjonen vi gir fungerer når det er avvik. Målet er at de innspillene vi får inn skal gjøre oss i stand til å informere bedre.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.