Manglende samsvar mellom grense for arbeid og frakobling av kontaktledningsanlegg

Virkeområde

Ved større arbeid hvor det ikke er mulig for én hovedsikkerhetsvakt å ivareta arbeidsoppgavene for hele arbeidet, kan ikke-sammenfallende grense for frakobling og anleggsområde aksepteres hvis kravene i denne instruksen følges. Merk: Det kreves unntakssøknad for slike tilfeller.

Det er gitt et generelt unntak for følgende grenser:

Kolbotn stasjon

(unntak gyldig til 31.12.2021)

 • Grense mellom arbeid: indre hovedsignaler P793, T695 og N693
 • Grense for frakobling av kontaktledningsanlegg: bryter Z-53 og Z-54

Ås stasjon

(unntak gyldig til 31.12.2021)

 • Grense mellom arbeid: innkjørhovedsignal B112 og UB212
 • Grense for frakobling av kontaktledningsanlegg: bryter Z-124 og Z-125

Krav til arbeidene

Følgende aktiviteter skal være avtalt mellom hovedsikkerhetsvaktene, koordinert av togleder med begge hovedsikkerhetsvakter og foretas samtidig på hver side av ikke-sammenfallende grense:

 • Oppstart av anleggsområde-jernbane
 • Frakobling av kontaktledningsanlegg
 • Spenningssetting av kontaktledningsanlegg
 • Opphevelse av anleggsområde-jernbane
 • Det skal ikke være planlagt tog med elektrisk kjøretøy til/mot anleggsområdenes grenser.

Kravene skal angis i kunngjøringene for arbeidene.

Når ett arbeid må avsluttes før det andre

Hvis det er et planlagt eller oppstått behov for at et av arbeidene fortsetter lenger enn det andre, skal følgende være ivaretatt:

 • Begge arbeidene heves.
 • Det arbeidet som skal fortsette, skal gå direkte over i et annet uten å melde strekningen klar for tog.
 • For å unngå misforståelser skal grenser for nytt arbeid være slik at frakobling av kontaktledningen som helhet inngår i anleggsområdet.
 • I tilfeller hvor dette er planlagt, skal kunngjøring for arbeid som opprettes angis i kunngjøring for arbeid som heves.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.