Manglende samsvar mellom grense for arbeid og frakobling av kontaktledningsanlegg

Ved større arbeid hvor det ikke er mulig for én hovedsikkerhetsvakt å ivareta arbeidsoppgavene for hele arbeidet, kan ikke-sammenfallende grense for frakobling og anleggsområde aksepteres hvis kravene i denne instruksen følges.

Merk: Det kreves unntakssøknad for slike tilfeller.

Det er gitt et generelt unntak for følgende grenser:

 • Kolbotn stasjon (gyldig til 31.12.2021)
  • Grense mellom arbeid: indre hovedsignaler P793, T695 og N693
  • Grense for frakobling av kontaktledningsanlegg: bryter Z-53 og Z-54
 • Ås stasjon (gyldig til 31.12.2021)
  • Grense mellom arbeid: innkjørhovedsignal B112 og UB212
  • Grense for frakobling av kontaktledningsanlegg: bryter Z-124 og Z-125

Følgende aktiviteter skal være avtalt mellom hovedsikkerhetsvaktene, koordinert av togleder med begge hovedsikkerhetsvakter og foretas samtidig på hver side av ikke-sammenfallende grense:

 • Oppstart av anleggsområde-jernbane
 • Frakobling av kontaktledningsanlegg
 • Spenningssetting av kontaktledningsanlegg
 • Opphevelse av anleggsområde-jernbane
 • Det skal ikke være planlagt tog med elektrisk kjøretøy til/mot anleggsområdenes grenser.

Kravene skal angis i kunngjøringene for arbeidene.

Hvis det er behov for at et av arbeidene fortsetter lenger enn det andre, skal begge arbeidene heves. Det arbeidet som skal fortsette, skal gå direkte over i et annet uten å melde strekningen klar for tog. Kunngjøring i arbeid som opprettes bør angis i kunngjøring for anleggsområde som heves

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.