Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
trafikkomrader:ost [2020/06/25 11:56]
marianne.blikken@banenor.no Endret utseende på forside av trafikkområde øst
trafikkomrader:ost [2020/07/27 12:19] (nåværende versjon)
torgeir.blesvik@banenor.no
Linje 8: Linje 8:
      
   <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkomrader:ost:informasjon'"    <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkomrader:ost:informasjon'" 
-style="margin: 2px; height: 50px; width: 95%; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">+style="margin: 5px; height: 50px; width: 82%; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">
    <span style="font-size:16px;">Informasjon     <span style="font-size:16px;">Informasjon 
 </span><br><br> </span><br><br>
Linje 23: Linje 23:
 <html> <html>
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkomrader:ost:tss_oslo'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkomrader:ost:tss_oslo'" 
-style="margin: 2px; height: 100px; width: 20em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">+style="margin: 5px; height: 100px; width: 280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">
    <span style="font-size:16px;">TSS Oslo</span><br>    <span style="font-size:16px;">TSS Oslo</span><br>
    <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span> 
Linje 29: Linje 29:
  
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkomrader:ost:tss_drammen'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkomrader:ost:tss_drammen'" 
-style="margin: 2px; height: 100px; width: 20em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">+style="margin: 5px; height: 100px; width: 280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">
     <span style="font-size:16px;">TSS Drammen</span><br>     <span style="font-size:16px;">TSS Drammen</span><br>
     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span>
Linje 41: Linje 41:
 <html> <html>
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkomrader:ost:skifteomrader:alnabru_forside'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkomrader:ost:skifteomrader:alnabru_forside'" 
-style="margin: 2px; height: 100px; width: 20em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">+style="margin: 5px; height: 100px; width: 280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">
    <span style="font-size:16px;">Alnabru</span><br>    <span style="font-size:16px;">Alnabru</span><br>
    <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span> 
Linje 48: Linje 48:
  
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkomrader:ost:skifteomrader:sundland'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkomrader:ost:skifteomrader:sundland'" 
-style="margin: 2px; height: 100px; width: 20em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">+style="margin: 5px; height: 100px; width: 280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">
    <span style="font-size:16px;">Sundland</span><br>    <span style="font-size:16px;">Sundland</span><br>
    <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span> 
Linje 56: Linje 56:
  
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkomrader:ost:skifteomrader:lodalen/loenga'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkomrader:ost:skifteomrader:lodalen/loenga'" 
-style="margin: 2px; height: 100px; width: 20em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">+style="margin: 5px; height: 100px; width: 280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">
     <span style="font-size:16px;">Lodalen/Loenga</span><br>     <span style="font-size:16px;">Lodalen/Loenga</span><br>
     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span>
Linje 68: Linje 68:
 <html> <html>
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkomrader:ost:txp_stasjoner:os_txp_ost_nord'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkomrader:ost:txp_stasjoner:os_txp_ost_nord'" 
-style="margin: 2px; height: 100px; width: 20em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">+style="margin: 5px; height: 100px; width: 280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">
    <span style="font-size:16px;">Os txp Øst Nord</span><br>    <span style="font-size:16px;">Os txp Øst Nord</span><br>
    <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span> 
Linje 75: Linje 75:
  
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkomrader:ost:txp_stasjoner:os_txp_ost'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkomrader:ost:txp_stasjoner:os_txp_ost'" 
-style="margin: 2px; height: 100px; width: 20em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">+style="margin: 5px; height: 100px; width: 280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">
    <span style="font-size:16px;">OS txp sør</span><br>    <span style="font-size:16px;">OS txp sør</span><br>
    <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span> 
Linje 81: Linje 81:
  
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkomrader:ost:txp_stasjoner:os_txp_nord'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkomrader:ost:txp_stasjoner:os_txp_nord'" 
-style="margin: 2px; height: 100px; width: 20em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">+style="margin: 5px; height: 100px; width: 280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">
     <span style="font-size:16px;">os txp Oslo</span><br>     <span style="font-size:16px;">os txp Oslo</span><br>
     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span>
Linje 92: Linje 92:
 </html> </html>
  
-<columns 95% - - - ->+<columns 82% - - - ->
   * [[trafikkomrader:ost:loenga2020|Loenga sommer 2020]]   * [[trafikkomrader:ost:loenga2020|Loenga sommer 2020]]
 </columns> </columns>