Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
trafikkomrader:ost [2020/02/20 13:35]
bard.oyvind.kvaal@banenor.no
trafikkomrader:ost [2020/02/20 13:35] (nåværende versjon)
bard.oyvind.kvaal@banenor.no
Linje 97: Linje 97:
   * [[trafikkomrader:​ost:​instruks_for_vaktleder_nar_elkraftsentralen_er_ubemannet|Instruks for vaktleder når elkraftsentralen er ubemannet]]   * [[trafikkomrader:​ost:​instruks_for_vaktleder_nar_elkraftsentralen_er_ubemannet|Instruks for vaktleder når elkraftsentralen er ubemannet]]
   * [[trafikkomrader:​ost:​instruks_for_arbeidsdeling_nar_ski_stasjon_bemannes_med_assisterende_togekspeditor| Instruks for togekspeditør og assisterende togekspeditør på Ski stasjon]]   * [[trafikkomrader:​ost:​instruks_for_arbeidsdeling_nar_ski_stasjon_bemannes_med_assisterende_togekspeditor| Instruks for togekspeditør og assisterende togekspeditør på Ski stasjon]]
-  * [[trafikkomrader:​ost::​arbeid_med_ulik_grense_for_arbied_og_frakobling| ​arbeid med ulik grense for arbied ​og frakobling]]+  * [[trafikkomrader:​ost::​arbeid_med_ulik_grense_for_arbied_og_frakobling| ​Manglende samsvar mellom ​grense for arbeid ​og frakobling ​av kontaktledningsanlegg]]