Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
trafikkomrader:ost [2019/07/29 11:27]
mette.ryghseter@banenor.no
trafikkomrader:ost [2020/07/27 12:19] (nåværende versjon)
torgeir.blesvik@banenor.no
Linje 6: Linje 6:
 <html> <html>
  
- <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkområder:øst:s sirkulære'"  
-style="margin: 2px; height: 50px; width: 95%; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;"> 
-   <span style="font-size:16px;">Sirkulære </span><br><br> 
-  </button> 
      
-  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkområder:øst:informasjon'"  +  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkomrader:ost:informasjon'"  
-style="margin: 2px; height: 50px; width: 95%; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">+style="margin: 5px; height: 50px; width: 82%; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">
    <span style="font-size:16px;">Informasjon     <span style="font-size:16px;">Informasjon 
 </span><br><br> </span><br><br>
Linje 26: Linje 22:
  
 <html> <html>
-<button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkområder:øst:TSS Hamar'"  +<button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkomrader:ost:tss_oslo'"  
-style="margin: 2px; height: 100px; width: 20em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;"> +style="margin: 5px; height: 100px; width: 280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">
-   <span style="font-size:16px;">TSS Hamar</span><br> +
-   <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span>  +
-</button> +
- +
-<button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkområder:øst:TSS Oslo'"  +
-style="margin: 2px; height: 100px; width: 20em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">+
    <span style="font-size:16px;">TSS Oslo</span><br>    <span style="font-size:16px;">TSS Oslo</span><br>
    <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span> 
 </button> </button>
  
-<button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkområder:øst:TSS Drammen'"  +<button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkomrader:ost:tss_drammen'"  
-style="margin: 2px; height: 100px; width: 20em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">+style="margin: 5px; height: 100px; width: 280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">
     <span style="font-size:16px;">TSS Drammen</span><br>     <span style="font-size:16px;">TSS Drammen</span><br>
     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span>
Linje 50: Linje 40:
  
 <html> <html>
-<button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkområder:øst:skifteområder:Alnabru_forside'"  +<button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkomrader:ost:skifteomrader:alnabru_forside'"  
-style="margin: 2px; height: 100px; width: 20em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">+style="margin: 5px; height: 100px; width: 280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">
    <span style="font-size:16px;">Alnabru</span><br>    <span style="font-size:16px;">Alnabru</span><br>
    <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span> 
Linje 57: Linje 47:
  
  
-<button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkområder:øst:skifteområder:Sundland'"  +<button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkomrader:ost:skifteomrader:sundland'"  
-style="margin: 2px; height: 100px; width: 20em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">+style="margin: 5px; height: 100px; width: 280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">
    <span style="font-size:16px;">Sundland</span><br>    <span style="font-size:16px;">Sundland</span><br>
    <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span> 
Linje 65: Linje 55:
  
  
-<button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkområder:øst:skifteområder:Lodalen/Loenga'"  +<button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkomrader:ost:skifteomrader:lodalen/loenga'"  
-style="margin: 2px; height: 100px; width: 20em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">+style="margin: 5px; height: 100px; width: 280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">
     <span style="font-size:16px;">Lodalen/Loenga</span><br>     <span style="font-size:16px;">Lodalen/Loenga</span><br>
     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span>
Linje 77: Linje 67:
  
 <html> <html>
-<button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkområder:øst:txp_stasjoner:os_txp_Øst'"  +<button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkomrader:ost:txp_stasjoner:os_txp_ost_nord'"  
-style="margin: 2px; height: 100px; width: 20em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;"> +style="margin: 5px; height: 100px; width: 280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;"> 
-   <span style="font-size:16px;">Os txp Øst</span><br>+   <span style="font-size:16px;">Os txp Øst Nord</span><br>
    <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span> 
 </button> </button>
  
  
-<button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkområder:øst:txp_stasjoner:os_txp_Øst'"  +<button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkomrader:ost:txp_stasjoner:os_txp_ost'"  
-style="margin: 2px; height: 100px; width: 20em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">+style="margin: 5px; height: 100px; width: 280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">
    <span style="font-size:16px;">OS txp sør</span><br>    <span style="font-size:16px;">OS txp sør</span><br>
    <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span> 
 </button> </button>
  
-<button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkområder:øst:txp_stasjoner:os_txp_nord'"  +<button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkomrader:ost:txp_stasjoner:os_txp_nord'"  
-style="margin: 2px; height: 100px; width: 20em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;"> +style="margin: 5px; height: 100px; width: 280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;"> 
-    <span style="font-size:16px;">os txp nord</span><br>+    <span style="font-size:16px;">os txp Oslo</span><br>
     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span>
 </button> </button>
 </html> </html>
  
 +
 +<html>
 +<span style="color:#1E285A;font-size:1.5em;">Aktuell informasjon</span>
 +</html>
 +
 +<columns 82% - - - ->
 +  * [[trafikkomrader:ost:loenga2020|Loenga sommer 2020]]
 +</columns>
  
 <html> <html>
Linje 107: Linje 105:
   * [[trafikkomrader:ost:instruks_for_vaktleder_nar_elkraftsentralen_er_ubemannet|Instruks for vaktleder når elkraftsentralen er ubemannet]]   * [[trafikkomrader:ost:instruks_for_vaktleder_nar_elkraftsentralen_er_ubemannet|Instruks for vaktleder når elkraftsentralen er ubemannet]]
   * [[trafikkomrader:ost:instruks_for_arbeidsdeling_nar_ski_stasjon_bemannes_med_assisterende_togekspeditor| Instruks for togekspeditør og assisterende togekspeditør på Ski stasjon]]   * [[trafikkomrader:ost:instruks_for_arbeidsdeling_nar_ski_stasjon_bemannes_med_assisterende_togekspeditor| Instruks for togekspeditør og assisterende togekspeditør på Ski stasjon]]
 +  * [[trafikkomrader:ost::arbeid_med_ulik_grense_for_arbied_og_frakobling| Manglende samsvar mellom grense for arbeid og frakobling av kontaktledningsanlegg]]