Varsel om rein på og i nærheten av linjen

1. Hensikt og omfang

Hensikten med denne instruksen er å beskrive ansvar og oppgaver i forbindelse med melding om rein i og ved spor.

2. Målgruppe

Denne instruksen gjelder for togleder, banesjefsvakt og fører ved observasjon eller varsel om rein på eller i nærheten av linjen. Togdriftsleder TSS Nord er ansvarlig for at denne instruksen blir fulgt.

3. Beskrivelse

3.1 Tabell 1
Varsel om rein på og i nærheten av linjen:

Trinn Aktivitet Ansvarlig
1 Varsler togleder om rein på/i nærheten av linjen med km angivelse. Fører, banesjefsvakt
2 Varsler første tog over strekningen, med så korrekt km-angivelse som mulig om halv sikthastighet på angitt strekning. Togleder
3 Fører i det første toget over strekningen gir tilbakemelding til togleder om det fortsatt er dyr (tamrein) i nærheten. Fører
4 Hvis det fortsatt er dyr (tamrein) i/ved sporet skal togleder varsle banesjefsvakta, og deretter sende ut kunngjøring til alle tog på angitt strekning. Togleder
5 Varsler reineier og får bekreftet at lengde og tidsrom er oppfattet. Banesjefsvakt

3.2 Tabell 2
Kunngjøring(reinmelding) er sendt ut:

Trinn Aktivitet Ansvarlig
1 Gir tilbakemelding til togleder om det befinner seg rein i og ved spor eller ikke innenfor angitt km. i kunngjøring. Fører
2 Ved tilbakemelding om at det ikke befinner seg rein innenfor angitt strekning, skal togleder kontakte banesjefsvakt. Togleder
3 Kontakter reineier for å forhøre seg om normal hastighet kan gjenopptas. Kontakter togleder med tilbakemelding om hastighet kan gjenopptas eller om kunngjøring fortsatt skal gjelde. Banesjefsvakt
4 Ved tilbakemelding om at normal hastighet kan gjenopptas, annulleres kunngjøring. Togleder

3.3 Ved nedsatt kjørehastighet på strekningen som følge av reinmeldingen:

Strekning for nedsatt kjørehastighet skal normalt ikke overstige 5 kilometer. I særskilte tilfeller kan strekningen forlenges etter samråd mellom banesjefvakt og togleder.
Gyldighetstiden for kunngjøringen skal angis med tidspunkt for oppstart og avslutning og kan maksimum være gyldig i 12 timer.
Når angitt tidspunkt for avslutning er passert, gjenopptas normal kjørehastighet.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.