Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
trafikkomrader:nord:uonsket_hendelse_eller_en_feil_pa_kvassteinaga_kraftverk_nordlandsbanen_km._451_16 [2020/08/03 11:25]
marianne.blikken@banenor.no Tag av dokument
trafikkomrader:nord:uonsket_hendelse_eller_en_feil_pa_kvassteinaga_kraftverk_nordlandsbanen_km._451_16 [2020/08/04 06:33] (nåværende versjon)
marianne.blikken@banenor.no Fjernet henvisning til gamle kap 5 bilag 12 og erstattet det med Togekspeditørs oppgaver.
Linje 1: Linje 1:
 +++++ Endringsoversikt|
 +^04.08.20^Fjernet henvisning til gamle kap 5 bilag 12 og erstattet det med Togekspeditørs oppgaver. ^M.Blikken ^
 +|  | |  | 
 +++++
 +
 ==== Uønsket hendelse eller en feil på Kvassteinåga Kraftverk, Nordlandsbanen km. 451,16 ==== ==== Uønsket hendelse eller en feil på Kvassteinåga Kraftverk, Nordlandsbanen km. 451,16 ====
  
Linje 30: Linje 35:
   * Togleder utkaller beredskapsvakt linjen for kontroll av infrastruktur.   * Togleder utkaller beredskapsvakt linjen for kontroll av infrastruktur.
   * Togleder varsler togekspeditør på nærmeste betjente stasjon om meldingen, hvis det er mulig å framføre tog med redusert hastighet.   * Togleder varsler togekspeditør på nærmeste betjente stasjon om meldingen, hvis det er mulig å framføre tog med redusert hastighet.
-  * Togekspeditør iverksetter underretning av fører av tog i henhold til Trafikkregler for jernbanenettet, Bilag 5.12 punkt 12. +  * Togekspeditør iverksetter underretning av fører av tog i henhold til Togekspeditørs oppgaver pktnr. 5 Feil ved infrastruktur.
  
 === 2.3. Telefonnummer === === 2.3. Telefonnummer ===