Funksjonelle nummer for skifting på Narvik stasjon

På Narvik benyttes følgende nummerserie: 39900 - 39924
Reservenummer som administreres av trafikkområdene er: 39925 - 39949

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.