Planlagte avvik gjøremålsliste

 • Holde oversikt over NÅR og skriver ut I-sirk. Tipser om å gå inn på Bari.nsb.no - brukernavn og passord: ca
 • I-sirk videresendes til TXP-stasjoner - vis Stav/Grønbech.
 • Monitormelding legges ut onsdag kl. 12:00 før togfrihelg. Ansvar: Vakt 7 onsdag= samme person som har togfrihelga om vi følger turnus. Nye meldinger legges under «Marienborg togfritt». Gamle meldinger kan redigeres og brukes.
 • Monitormelding for andre planlagte avvik legges ut kl. 12:00 - 3 dager før.
 • Monitormelding: Korte og presise setninger. Se håndboka for tips om du ikke finner en gammel melding som kan brukes. Sjekk hvordan melding blir seende ut på skjerm, kan hende den må endres for å passe inn i skjermbildet. Dropp evt. overskrift.
 • Husk ekstra monitormelding Skatval, Værnes, NNN, Trondheim og Heimdal ang. buss - ligger ferdige meldinger.
 • Les igjennom I-sirk (evt. på Bari) og få en oversikt over avviket/se etter feil. Gjelder dette togfrihelg ligger dette ansvaret spesielt på den som skal ha helga!
 • Underveis i bruddet - KARI -følg med at togene er riktig innstilt, dette kan gjøres ca. 20 timer i forkant. Sånn som KARI fungerer pr. mai-19 vil innstillinger som kommer fra TPS være feil hvis det er en delinnstilling i starten av ruta. Marker innstilte stasjoner+ den stasjonen toget skal kjøre fra - innstill tog (utvalg).
 • Hvis tiltak kommer fra NSB (spilles over i KARI hver tredje time)
  • se at disse er riktige, hvis ikke må vi endre - eller legge på tiltak selv. Noen stasjoner krever kanskje en manuell annonsering- f.eks. Steinkjer, Skatval, Værnes, NNN, Trondheim, Heimdal.
 • Feil i planlagte avvik skal mailes til tiltak@nsb.no
 • Trondheim : Skru av annulleringsannonsering og bruk manuell melding ang. holdeplass 12.
 • Hvis alle tog er berørt: Hvert 10. minutt. Få tog: 2-3 ganger til hvert enkelt tog.
 • Kan være lurt å etablere kontakt med billettluka når vi kommer på vakt lørdag morgen på togfrihelg- si noe om hvordan vi annonserer, så kan de komme med innspill om hvordan det fungerer for de reisende utover dagen.
 • Det kan være behov for å endre på NÅR vi er betjent - for å rekke over det meste selv uten å sette noe over til Oslo - spesielt på søndag, evt. møte tidligere. Dette tar vi i så fall på sparket, varsle tjenestefordeler om endringer.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.