Huskeliste

Pass på passerende tog ved Marienborg, Lademoen (NNN) lilleby (LDM) (sørgående ved LOM) Værnes og Skatval (nordgående). KARI annonserer ikke passerende ved disse holdeplassene/stasjonene.

Ha fokus på avgående tog i Trondheim. Satt opp i togspor? Se liste for tidspkt!

Er riktig tog skiltet opp til enhver tid?

Kveld: Riv tog 1733 i Trondheim før vakta avslutter, - og deaktiver ankomstmelding for tog 475 NSK. Be Oslo passe på at tog 453 river seg på STK.

Forsinkelser ut fra Trondheim: Pass på at det blir lagt på ny tid ved Lademoen/Lilleby/Leangen/Rotvoll/Skansen/Marienborg hvis dette ikke er oppdatert i KARI.

Narvik: Luleåtogene, 95 og 96, endre destinasjon for avgående tog og opprinne/se for ank. tog (husk alle stasjoner) Luleå via Kiruna!

Levanger: Vær obs ved endret innkjør v kryssing 471/428 - ekstra mld.

Røros: Fjern assosiasjon mellom forsinkede tog fra Hamar - tog til Tronheim hvis det er langt opphold mellm ankomst og avgang. Gjelder spesielt 2385/417 søndager.

Annonseringsmonitor: Vakt 8 sjekker at utrop går ut som normalt! Ingen krise om det ikke blir gjort på hver eneste vakt.. Viktig før planlagt avvik.

Steinkjer: Ha fokus på at rett tog er skiltet opp - spesielt ettermiddag/kveld.

Steinkjer -446 man - fre: Manuell melding etter ank. 441, ca. 17:16-17:18.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.