Frakobling av kontaktledningsanlegget på Bjørnfjell stasjon og nødfrakbling Narvik - Bjørnfjell

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.