Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
trafikkomrader:nord:tss_narvik:frakobling_av_kontaktledningsanlegget_pa_bjornefjell_stasjon [2019/11/06 10:44]
mette.ryghseter@banenor.no [Tabell]
trafikkomrader:nord:tss_narvik:frakobling_av_kontaktledningsanlegget_pa_bjornefjell_stasjon [2019/11/06 10:45] (nåværende versjon)
mette.ryghseter@banenor.no [Tabell]
Linje 21: Linje 21:
 === 3.1 Tabell 1: Frakobling av hele Bjørnfjell stasjon (24-95-L og 24-97-L) === === 3.1 Tabell 1: Frakobling av hele Bjørnfjell stasjon (24-95-L og 24-97-L) ===
  
-|Trinn|Aktivitet|Ansvarlig| +Trinn  ​^ ​Aktivitet ​                                                                                                                                                 ​^ ​Ansvarlig ​ ^ 
-|1| Hovedsikkerhetsvakt (HSV) ringer og anmoder om disponering av strekningen mellom innkjørhovedsignalene A411 og B412. Togleder sperrer Bjørnfjell stasjon. |Togleder| +     | Hovedsikkerhetsvakt (HSV) ringer og anmoder om disponering av strekningen mellom innkjørhovedsignalene A411 og B412. Togleder sperrer Bjørnfjell stasjon. ​ | Togleder ​  ​
-|2|Leder for el-sikkerhet (Lfs) ringer togleder, og ber om frakobling mellom innkjørhovedsignal A412 og mellanblokksignal (MBL) 384  |Lfs| +     | Leder for el-sikkerhet (Lfs) ringer togleder, og ber om frakobling mellom innkjørhovedsignal A412 og mellanblokksignal (MBL) 384                           ​| Lfs        
-|3| Togleder ringer til Fjärren i Boden og får sperret strekningen B412 til MBL 386 pga. frakobling for arbeid. Avklarer hvor lenge det skal være sperret|Togleder| +     | Togleder ringer til Fjärren i Boden og får sperret strekningen B412 til MBL 386 pga. frakobling for arbeid. Avklarer hvor lenge det skal være sperret ​     | Togleder ​  ​
-|4|Togleder ringer til Leder for kobling (Lfk) og bekrefter at strekningen A411 til MBL 386 er sperret og frakobling kan iverksettes.|Togleder| +     | Togleder ringer til Leder for kobling (Lfk) og bekrefter at strekningen A411 til MBL 386 er sperret og frakobling kan iverksettes. ​                        ​| Togleder ​  ​
-|5|Når frakobling er avsluttet må togleder ringe til Fjärren i Boden og informere om at frakobling er avsluttet|Togleder|+     | Når frakobling er avsluttet må togleder ringe til Fjärren i Boden og informere om at frakobling er avsluttet ​                                              ​| Togleder ​  ​|
  
 === 3.2 Tabell 2: Frakobling på svensk side === === 3.2 Tabell 2: Frakobling på svensk side ===