Frakobling av kontaktledningsanlegget på Bjørnfjell stasjon og nødfrakobling Narvik - Bjørnfjell

1. Hensikt og omfang

Hensikten med denne instruksen er å beskrive ansvar og oppgaver i forbindelse med frakobling av Kontaktledningsanlegget (KL-anlegget) på Bjørnfjell stasjon, samt nødfrakobling på strekningen Narvik – Bjørnfjell.

2. Målgruppe

Denne instruksen gjelder for togleder Ofotbanen. Togdriftsleder TSST er ansvarlig for at denne instruksen blir fulgt.

3. Beskrivelse

KL-anlegget på Bjørnfjell stasjon er delt opp i 2 seksjoner (24-95-L og 24-97-L), se bilde. Merk at det ikke er samsvar mellom innkjørhovedsignal B 413 og seksjonsdele for 24-97-L. Seksjonsdele ligger inne på svensk side. Ved frakobling av KL-anlegget som medfører at seksjon 24-97-L må kobles ut, må det innhentes en bekreftelse fra svensk togleder (Fjärren i Boden) at strekningen mot det frakoblede området er sperret, før tillatelse til frakobling på Bjørnfjell stasjon gis.

Svensk regelverk, som stiller krav til at 2 seksjoner må sperres utenfor det frakoblede området, gjør at Bjørnfjell stasjon må sperres ved frakobling inntil seksjon 24-97-L på svensk side. Dette skjer etter anmodning fra Fjärren i Boden.

Rutine er avtalt i Koblingsavtale med Trafikverket.

3.1 Tabell 1: Frakobling av hele Bjørnfjell stasjon (24-95-L og 24-97-L)

Trinn Aktivitet Ansvarlig
1 Hovedsikkerhetsvakt (HSV) ringer og anmoder om disponering av strekningen mellom innkjørhovedsignalene A411 og B412. Togleder sperrer Bjørnfjell stasjon. Togleder
2 Leder for el-sikkerhet (Lfs) ringer togleder, og ber om frakobling mellom innkjørhovedsignal A412 og mellanblokksignal (MBL) 384 Lfs
3 Togleder ringer til Fjärren i Boden og får sperret strekningen B412 til MBL 386 pga. frakobling for arbeid. Avklarer hvor lenge det skal være sperret Togleder
4 Togleder ringer til Leder for kobling (Lfk) og bekrefter at strekningen A411 til MBL 386 er sperret og frakobling kan iverksettes. Togleder
5 Når frakobling er avsluttet må togleder ringe til Fjärren i Boden og informere om at frakobling er avsluttet Togleder

3.2 Tabell 2: Frakobling på svensk side

Trinn Aktivitet Ansvarlig
1 Fjärren i Boden ringer togleder Ofotbanen og informerer om frakobling på svensk side.
Anmoder om at Bjørnfjell stasjon sperres
Fjärren i Boden
2 Togleder sperrer hele Bjørnfjell stasjon. Togleder
3 Avklarer hvor lenge det skal være sperret. Fjärren i Boden
4 Når frakobling er avsluttet må Fjärren i Boden
ringe til togleder og informere om at frakobling er avsluttet
Fjärren i Boden
5 Fjerner sperringer på Bjørnfjell stasjon Togleder

3.3 Frakobling av seksjon 24-95-L

Ved frakobling av KL-anlegget på Bjørnfjell stasjon som innbefatter seksjon 24-95-L, men ikke 24-97-L, er det ikke behov for å kontakte Fjärren i Boden.

4. Nødfrakobling Narvik - Bjørnfjell

Togleder må varsle Lfk, som foretar frakobling av hele Ofotbanen.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.