Driftoperatørtjenesten ved skiftestillverket i Trondheim

1. Hensikt og omfang

Hensikten med instruksen er å sikre at sikkerhetstjenesten og betjening av skiftestillverket utøves på ønsket og enhetlig måte.

Før godkjennelse til å utføre driftsoperatørtjeneste gis, må gjeldende krav til helse, sikkerhetstjeneste og lokalkunnskap oppfylles.

2. Målgruppe

  • Denne instruksen gjelder for alle som er godkjent til å betjene skiftestillverket i Trondheim.
  • Områdesjef txp sør er ansvarlig for at instruksen følges.

3. Beskrivelse

Trinn Hva Ansvarlig
1.Foreta skifting av vogner etter jernbaneforetakets behov, og for Bane NORs maskiner. Driftsoperatør
2. Kommunisere med txp og eventuelt med jernbaneforetak om forhold som har betydning for trafikkavdelingen. Driftrsoperatør
3. Betjene og overvåke betjeningspanel for skiftestillverk Driftsoperatør
4. Stille høye skiftesignal for skiftebevegelser i samarbeid med txp Trondheim. Driftsoperatør
5. Det skal være begrenset adgang til lokaler hvor driftsoperatør utfører tjeneste. Områdesjef
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.