Omlegging av sporveksel utstyrt med drivmaskiner og lokalomstiller Oteråga

1. Hensikt og omfang

Hensikten med denne instruksen er å sikre at sporvekselomlegging av nye sporveksler, utstyrt med Alstom MET drivmaskiner og lokalomstiller utføres korrekt.

2. Målgruppe

Denne instruksen gjelder for txp og alt skiftepersonale som tjenestegjør på Oteråga stasjon. Områdesjef Txp Nordlandsbanen er ansvarlig for at denne instruksen blir fulgt.

3. Beskrivelse

3.1 Tabell 1 Innkjøring av tog til spor II
TrinnAktivitetAnsvarlig
1Txp frigir stillerapparat 1eller 2 ved å legge signalstiller på stillerapparat 3 opp og iakttar at kontrollampe for S – lås slokker. Tar ut kontrollåsnøkkel V1 eller V2 fra C-lås (samlelås).Txp
2Sporskifter / Txp setter inn kontrollåsnøkkel i S – lås V1b eller V2b og vrir rundt. Nå tennes kontrollampen i S – lås V1a eller V2a og kontrollåsnøkkel for sporveksel kan tas ut. Lampen tennes automatisk på lokalstiller for den sporvekselen som ønskes omlagt når kontrollåsnøkkel er frigitt og kan tas ut.Txp/sporskifter
3Kontrollåsnøkkel fra S – lås V1a eller V2a benyttes til å låse opp sporveksel.

Merk: Kontrollås for sporveksel må være opplåst før lokalomstiller betjenes. Hvis sporveksel ikke er opplåst før betjening, vil dette medføre skader på kontrollåsen.
Txp/sporskifter
4Trykknapp for omstilling av sporveksel til minusstilling betjenes og holdes inntrykket til sporveksel har gått til endestilling og lampe igjen lyser på lokalstiller.Txp/sporskifter
5Enkelt innkjørsignal A eller B kan nå stilles til kjørsignal fra stillerapparat 1 eller 2.Txp/sporskifter
6Når toget er kommet inn, kan sporveksel betjenes tilbake til plusstilling. Det skal iakttas at kontrollampe for plusstilling på lokalomstiller igjen lyser og kontrollåsnøkkel tas ut og settes tilbake i S – lås V1a. eller V2a. Kontrollampe i lokalomstiller slokker når nøkkel er satt tilbake og vridd rundt i S – låsen. Kontrollåsnøkkel i S – lås V1b eller V2b kan nå tas ut og settes tilbake i C – lås (samlelås).Txp/sporskifter
7Txp tar tilbake frigitt stiller i stillerapparat 3 og kontrollerer at kontrollampe for S – lås lyser.Txp
3.2 Tabell 2 Skifting i stasjonens A – ende
TrinnAktivitetAnsvarlig
1 Txp betjener stiller: Frigiving skift A fra stillerapparat 3 ved å legge stilleren ned og iakttar at kontrollampe for S – lås slokker. Kontrollåsnøkkel V1 tas ut av C – lås (samlelås).

Merk: Enkelt Innkjørsignal A kan ikke stilles til ”kjør” så lenge S – lås er frigitt for skifting.
Txp
2Trinn to til fire i tabell 1 følges.Txp/sporskifter
3Når skifting er avsluttet skal sporveksel betjenes tilbake til plusstilling. Det skal iakttas at kontrollampe for plusstilling på lokalomstiller igjen lyser og kontrollåsnøkkel tas ut og settes tilbake i S – lås V1a. Kontrollåsnøkkel i S – lås V1b kan nå tas ut og settes tilbake i C – lås (samlelås).Txp/sporskifter
4Txp tar tilbake frigitt stiller Frigiving skift A i stillerapparat 3 og kontrollerer at kontrollampe for S – låsen lyser.Txp
3.3 Tabell 3 Skifting i stasjonens B – ende
TrinnAktivitetAnsvarlig
1 Txp betjener stiller: Frigiving skift B fra stillerapparat 3 ved å legge stilleren ned og iakttar at kontrollampe for S – lås slokker. Kontrollåsnøkkel V2 tas ut av C – lås (samlelås).

Merk: Enkelt Innkjørsignal B kan ikke stilles til ”kjør” så lenge S – lås er frigitt for skifting.
Txp
2Trinn to til fire i tabell 1 følges.Txp/sporskifter
3Når skifting er avsluttet skal sporveksel betjenes tilbake til plusstilling. Det skal iakttas at kontrollampe for plusstilling på lokalomstiller igjen lyser og kontrollåsnøkkel tas ut og settes tilbake i S – lås V2a. Kontrollåsnøkkel i S – lås V2b kan nå tas ut og settes tilbake i C – lås (samlelås).Txp/sporskifter
4Txp tar tilbake frigitt stiller Frigiving skift B i stillerapparat 3 og kontrollerer at kontrollampe for S – låsen lyser.Txp
3.4 Passerende tog

For passerende tog skal sikkerhetslåsnøkkel 2 i C – lås vris om og tas ut.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.