Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

trafikkomrader:nord:togekspeditor_omrade_nord:ortfjell:anbefalt_praksis [2020/06/22 11:54] (nåværende versjon)
marianne.blikken@banenor.no opprettet
Linje 1: Linje 1:
 +==== Omlegging av sporveksel utstyrt med drivmaskiner og lokalomstiller på Ørtfjell stasjon ==== 
 +
 +=== 1. Hensikt og omfang ===
 +
 +Hensikten med denne instruksen er å sikre at sporvekselomlegging av nye sporveksler, utstyrt med Alstom MET drivmaskiner og lokalomstiller utføres korrekt
 +
 +=== 2. Målgruppe ===
 +Denne instruksen gjelder for txp og alt skiftepersonale som tjenestegjør på Ørtfjell stasjon. Områdesjef Txp Nordlandsbanen er ansvarlig for at denne instruksen blir fulgt. 
 +
 +=== 3. Beskrivelse ===
 + 
 +== 3.1 Innkjøring av tog til spor II fra Skonseng (A – ende) ==
 +
 +^Trinn   ^Akrivitet   ^Ansvarlig|
 +|1.| Txp må frigi stillerapparat 1 ved å legge togveistiller på stillerapparat 3 opp, iakttar at kontrollampe for S – lås slokker, tar ut kontrollåsnøkkel V1b fra C – lås (samlelås). |Txp|
 +|2.|Signalgiver / Txp skal sette inn kontrollåsnøkkel i S – lås 1b og vri rundt. Nå tennes kontrollampen i S – lås 1a og kontrollåsnøkkel for sporveksel kan tas ut. Lampen tennes automatisk på lokalstiller når kontrollåsnøkkel er frigitt og kan tas ut.|Txp/Signalgiver|
 +|3.|Kontrollåsnøkkel fra S – lås 1a skal benyttes til å låse opp kontrollåsen på sporvekselen. Merk: Kontrollås for sporveksel må være opplåst før lokalomstiller betjenes.Hvis sporveksel ikke er opplåst før betjening, vil dette medføre skader på kontrollåsen|Txp/Signalgiver|
 +|4.|Trykknapp for omstilling av sporveksel til minusstilling skal betjenes og holdes inntrykket til sporveksel har gått til endestilling og lampe igjen lyser på lokalstiller.| Txp/Signalgiver|
 +|5.|Enkelt innkjørsignal A skal nå stilles til kjørsignal fra stillerapparat 1. Sporveksel skal sikres i hht. bestemmelsene.|Txp/Signalgiver|
 +|6.|Når toget er kommet inn, skal sporveksel betjenes tilbake til plusstilling. Det skal iakttas at kontrollampe for plusstilling på lokalomstiller igjen lyser og kontrollåsnøkkel tas ut og settes tilbake i S – lås 1a. Kontrollampe i lokalomstiller slokker når nøkkel er satt tilbake og vridd rundt i S – låsen. Kontrollåsnøkkel i S – lås 1b skal nå tas ut og settes tilbake i C – lås (samlelås).|Txp/Signalgiver|
 +|7.|Txp må ta tilbake frigitt stiller i stillerapparat 3 og kontrollere at kontrollampe for S – låsen lyser.|Txp|
 +
 +== 3.2 Utkjøring av tog fra spor II til Skonseng ==
 +
 +Før utkjøring av tog fra spor II skal trinn 1 – 4 i tabell følges. Etter at toget har forlatt stasjonen skal trinn 6 og 7 følges.
 +
 +== 3.3 Passerende tog ==
 +
 +For passerende tog skal sikkerhetslåsnøkkel 2 i C – lås vris om og tas ut
 +
 +=== 3.4 Annen aktivitet som krever frigiving av sporveksel 1 ===
 +
 +Når det skal foregå skifting, snørydding og lignende, som krever frigiving av sporveksel 1 skal txp legge ned togveistiller B. Dette for å forhindre utilsiktet stilling av innkjørsignal fra utvendig stillerapparat 1