Omlegging av sporveksel utstyrt med drivmaskiner og lokalomstiller på Ørtfjell stasjon

1. Hensikt og omfang

Hensikten med denne instruksen er å sikre at sporvekselomlegging av nye sporveksler, utstyrt med Alstom MET drivmaskiner og lokalomstiller utføres korrekt

2. Målgruppe

Denne instruksen gjelder for txp og alt skiftepersonale som tjenestegjør på Ørtfjell stasjon. Områdesjef Txp Nordlandsbanen er ansvarlig for at denne instruksen blir fulgt.

3. Beskrivelse

3.1 Innkjøring av tog til spor II fra Skonseng (A – ende)
Trinn Akrivitet Ansvarlig
1. Txp må frigi stillerapparat 1 ved å legge togveistiller på stillerapparat 3 opp, iakttar at kontrollampe for S – lås slokker, tar ut kontrollåsnøkkel V1b fra C – lås (samlelås). Txp
2.Signalgiver / Txp skal sette inn kontrollåsnøkkel i S – lås 1b og vri rundt. Nå tennes kontrollampen i S – lås 1a og kontrollåsnøkkel for sporveksel kan tas ut. Lampen tennes automatisk på lokalstiller når kontrollåsnøkkel er frigitt og kan tas ut.Txp/Signalgiver
3.Kontrollåsnøkkel fra S – lås 1a skal benyttes til å låse opp kontrollåsen på sporvekselen. Merk: Kontrollås for sporveksel må være opplåst før lokalomstiller betjenes.Hvis sporveksel ikke er opplåst før betjening, vil dette medføre skader på kontrollåsenTxp/Signalgiver
4.Trykknapp for omstilling av sporveksel til minusstilling skal betjenes og holdes inntrykket til sporveksel har gått til endestilling og lampe igjen lyser på lokalstiller. Txp/Signalgiver
5.Enkelt innkjørsignal A skal nå stilles til kjørsignal fra stillerapparat 1. Sporveksel skal sikres i hht. bestemmelsene.Txp/Signalgiver
6.Når toget er kommet inn, skal sporveksel betjenes tilbake til plusstilling. Det skal iakttas at kontrollampe for plusstilling på lokalomstiller igjen lyser og kontrollåsnøkkel tas ut og settes tilbake i S – lås 1a. Kontrollampe i lokalomstiller slokker når nøkkel er satt tilbake og vridd rundt i S – låsen. Kontrollåsnøkkel i S – lås 1b skal nå tas ut og settes tilbake i C – lås (samlelås).Txp/Signalgiver
7.Txp må ta tilbake frigitt stiller i stillerapparat 3 og kontrollere at kontrollampe for S – låsen lyser.Txp
3.2 Utkjøring av tog fra spor II til Skonseng

Før utkjøring av tog fra spor II skal trinn 1 – 4 i tabell følges. Etter at toget har forlatt stasjonen skal trinn 6 og 7 følges.

3.3 Passerende tog

For passerende tog skal sikkerhetslåsnøkkel 2 i C – lås vris om og tas ut

3.4 Annen aktivitet som krever frigiving av sporveksel 1

Når det skal foregå skifting, snørydding og lignende, som krever frigiving av sporveksel 1 skal txp legge ned togveistiller B. Dette for å forhindre utilsiktet stilling av innkjørsignal fra utvendig stillerapparat 1

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.